Dostumuz Kitaplar Etkinliğimiz

 Kitap okumak insanoğlunun kişisel gelişimini elde eden önemli etkenlerden biridir. İnsanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana informasyon ve birikim kazandırır. Okumak, kişiyi öğrenmeye götürmüş olan en başlı informasyon deposudur. İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Gelişmiş ülke toplumları, sahip oldukları bilgilerin % 55’ ini kitap okuma kanalıyla kazanmıştır. Gelişmemiş ülkelerin çoğunun karşılaştıkları sorunların temelinde ise eğitimsizlik ve kitap okumamak yatar.

  Kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan insanoğlu olacaktır. Kendisini yetiştirmiş, okuyan fertlerin günlük sohbetleri bile farklıdır. Kitap okuyan ve okuduklarını oldukça iyi değerlendirebilen öğrenciler öteki öğrencilere göre oldukça daha başarıya ulaşmış olmaktadırlar.

    Birçok Türk ve dünya düşünürü de kitap okumak hakkında özdeyiş sahibidir;

-“Benim Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır.” –Mustafa Kemal ATATÜRK

-Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez – Victor Hugo

-Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır – Bacon

-Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin – W E Channing

-Okumak, kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır – HZ MUHAMMED

-Kitaplar soğuk ama, güvenilir dostlardır. -Victor Hugo

-Kitapları seviyor musunuz öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir. -Jules Chore

-Okuyun ve kitabı hayatınızın merkezi yapın. -Taha Kıvanç

  Bizler de Bilgiyurt Koleji olarak , her ay en az bir tane Türk ya da Dünya Klasiği okumayı ve okutmayı kendimize hedef seçtik. Bu doğrultuda “Dostumuz Kitaplar” etkinliğiyle öğrencilerimize Türk ve Dünya Klasikleri okutmaktayız.

Yorum bırak.