Fizik Dersinde Öz ısıyı Deneylerle Öğreniyoruz

        Bilgiyurt Koleji 9.Sınıf öğrencileri Fizik dersinde öz ısı kavramını deneylerle öğrendiler. Öğrenciler, eşit kütleli farklı maddelerin özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında meydana gelen sıcaklık değişimini gözlemlediler. Deney sonucunda öğrenciler kullandıkları su ve zeytinyağının aynı süre içinde sıcaklık değişiminin farklı olduğunu gördüler.

       Kütleleri eşit olan iki farklı madde aynı miktarda enerji aldığında ya da verdiğinde, bu maddelerin sıcaklıklarındaki değişim miktarları farklı olur. Isı ve sıcaklıkla ilişkili maddeler arasındaki bu farkı, öz ısı kavramı açıklar.

       Öz ısı bir saf maddenin birim kütlesinin (1 kg ya da 1 g) sıcaklığını 1 °C (ya da 1 K) artırmak için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Birimi J/kg°C ya da J/kgK olarak verilir ama cal/g°C da kullanılabilir. c (küçük harf c) simgesiyle gösterilir. Türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Öz ısı maddenin ayırt edici bir özelliğidir.

Yorum bırak.