Terrarium

Öğrencilerimizle birlikte yaptığımız etkinlikle üretici ve tüketicinin bir arada bulunduğu terrarium hazırladık. Bu etkinlikle birlikte üreticilerin fotosentez yapan bitkiler yani ototrof, tüketicilerin ise genellikle hayvanlar yani hetotrof olduklarını kavradık.

Yorum bırak.