Görsel Sanatlar Dersinde Yapılan Çalışmalar

 Özel Bilgiyurt Koleji olarak uzmanların belirttiği  sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fene geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmalara göre müzik, resim, drama, heykel, çizim vb. yaratıcı ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini ortaya koymuştur. Bunun için Özel Bilgiyurt Kolejinde Görsel Sanatlar Dersinde ağaç yakma, cam boyamaya, rölyef, telden heykel, maske, ebru sanatı, köpük üzerine resim tekniği, origami gibi sanatın her alanında öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek kendisine en uygun teknikle düşünce gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde ön plana çıkarıyoruz. Bu şekilde her sınıftan her öğrencinin Görsel sanatlar dersinde aktif rol almasını sağlıyoruz.

Yorum bırak.